fbpx

Storje e Suksesit në WOW 3- Blertina Maksuti

Projekti WOW (Women in Online Work) është projekt i implementuar nën mbikqyrjen e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik dhe i financuar përmes Community Development Fund (CDF) dhe EMPOWER “Private Sector in Kosovo”, USAID. Projekti WOW 3 është implementuar sukseshëm nga Cacttus në bashkëpunim me OJQ KS-Kosova. Duke pasur synim lansimin e vajzave dhe grave kosovare në tregun online ndërkombëtar të punës, programi dita ditës po rrit numrin e të punësuarave përmes platformave online.

Projekti WOW 3 po vazhdon me fazën e mentorimit, kurse gjatë kësaj faze vazhdimisht monitorohet progresi i vajzave pjesëmarrëse në WOW. Ndër vajzat që ka arritur të gjejë punën e parë, duke implementuar shkathtësitë e fituara në WOW është edhe Blertina Maksuti. Kjo është storja e saj:

 

Jam Blertina Maksuti 23 vjeçe. Kam përfunduar studimeve bachelor në Universitetin e Prishtinës në Fakuletin e Shkencave Matematiko-Natyrore drejtimi Kimi Inxhierike. Gjatë kohës së studimeve jam munduar që të jem pjesë e aktiviteteve të ndryshme, një nga këto aktivitete është dhe WOW trajnimi i implementuar për zhvillimin e femrës në fushën e teknologjisë.

Para se të filloj trajnimin në WOW isha shumë kurioze për punën online dhe kisha dëshirë që të jem pjesë e ksaj platforme. Zgjodha dizajnin grafik ngase më pëlqente dhe më parë se si idetë visualizoheshin në një formë shumë kreative. WOW ishe një mundësi e mrekullueshme që dhe unë të jem pjesë e punës online si Dizajnere Grafike. Gjatë fazës trajnuese  mentorët na mësuan gjithçka rreth mënyrës së aplikimit në punët të cilat ne u mësuam ti bënim me shumë përkushtim në mënyrën më të mirë.

Pas shumë aplikimeve online për punë si në Upwork dhe në platformat tjera të ngjashme unë fitova punën e parë. Puna e parë ishte si të themi ”qershia mbi tortë” pas gjithë atyre javëve trajnuese për të arritur qëllimin tim. Kisha fat që të punoja për kompaninë irlandeze Shelbourne Communications, meqë ishte dhe një  kompani e re. Kënaqësia më madhe është se kompania identifikohet tani e tutje me logon e bërë nga unë.

Jam në kontakt të vazhdueshëm me shumë klient për pranimin e punëve të radhës dhe për këtë jam shumë falenderuese  që isha pjesë e WOW3, do mundohem që sa më shumë të shfrytëzoj këtë mundësi.

Storje e Suksesit në WOW 3- Valentina Halimi

WOW është program përmes të cilit vajzat e trajnuara përfitojnë shkathtësi të duhura për të gjetur punë si të vetëpunësuara në tregun e punës online. Projekti WOW 3 synon të rrisë vetëdijësimin e vajzave të reja në rolin e punës online, mundësitë e punësimit, dhe mundësinë për t’u anagazhuar në punë nga distanca. Ky projekt është duke u implementuar nën mbikqyrjen e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik dhe financohet përmes  Community Development Fund (CDF) dhe EMPOWER “Private Sector in Kosovo”, USAID.

Përpos në komunën e Prishtinës, Cacttus në bashkëpunim me OJQ KS-Kosova është duke bërë implementimin e projektit WOW edhe për vajzat e komunës së Gjilanit, të cilat poashtu janë duke treguar rezultate të mira. Njëra ndër ato vajza është edhe Valentina Halimi, që ka qenë ndër vajzat e para që ka gjetur punë përmes Upwork.

Ky është tregimi i saj:

Jam Valentina Halimi nga Gjilani. Jam në përfundim të studimeve bachelor në Universitetin e Prishtinës në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë.Gjatë shkollimit, përpos provimeve, jam munduar gjithmonë të gjej punë dhe të jem e pavarur. Kam punuar në punë të ndryshme, për shkak se më pëlqejnë sfidat dhe adaptohem shumë shpejt me ambiente të reja pune. Madje kam hapur një biznes personal për një vit, mirëpo për shkak të kushteve financiare është dashur ta mbyll. Deri tani kam qenë pa punë, duke aplikuar vazhdimisht në konkurse të ndryshme. Por kjo ndryshoi kur fillova ta ndjeki trajnimin në WOW.

Gjithmonë e kam dashur punën online dhe kam berë kërkime të shumta për njohjen e punës online.

WOW3 ma mundësoi që të jem pjesë e ketij projekti shumë të qëlluar që ka për qëllim inkurajimin e pjesëmarrjes së vajzave dhe grave në fushën e teknologjisë. Kam arritur të mesoj shumë gjatë këtij trajnimi.

Kam aplikuar ne disa vende pune në Upwork dhe puna e parë që kam fituar ka qenë nga ‘United Kingdom’, ku kam pasur ta bëj dizajnimin e një posteri. Ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë kur e kam fituar punën e parë. Kam pranuar 3 ftesa për intervistë për fillimin e disa punëve për dizajn grafik, por ende nuk kemi caktuar një kontratë. Do ta shfrytëzoj sa më mirë këtë mundësi.

WOW 3 Success Story- Mihane Sermaxhaj

WOW 3 is being implemented under the supervision of the Ministry of Economic Development, financed through Community Development Fund (CDF) and EMPOWER “Private Sector in Kosovo”, USAID. Implemented by Cacttus and NGO KS-Kosova as a consortium partner, the program continues to show signs of success.

Many girls have by now received their first online work contracts and have begun their journey in the world of freelancing. One of those successful young ladies is also Mihane Sermaxhaj,

This is her story:


I am Mihane Sermaxhaj, 22 years old. I have a Bachelor degree on Management and IT, and looking forward to starting Master’s degree.

I like to keep myself busy doing attractive things that are funny and interesting. Therefore, I keep pursuing different courses and trainings.

Whenever I heard people saying they work online, it was something that attracted me and I wanted so badly to know what it is that they exactly do, that is the main reason I decided to attend the WOW training.

In the first week of training, our trainer Donika familiarizes us with Upwork and the way it works including opening the profiles. I was very confused and I was not very optimistic about finding a job

But the second week we started applying in different jobs that best suit or experience and knowledge. Our teacher double-checked every cover letter we wrote and made any necessary correction if needed.

My professional education, work experience and some basic skills on graphic design made me apply for an online position on advertisement. Soon after submitting my application I’ve been contacted by the employer and conducted the job interview which I passed successfully. After carefully reviewing my duties and responsibilities I have signed the contract.

Combination of hard work, faith and luck made my day!