fbpx

Storje e suksesit në WOW3- Anita Beiqi

WOW është program përmes të cilit vajzat e trajnuara përfitojnë shkathtësi të duhura për të gjetur punë si të vetëpunësuara në tregun e punës online. Projekti WOW 3 synon të rrisë vetëdijësimin e vajzave të reja në rolin e punës online, mundësitë e punësimit, dhe mundësinë për t’u anagazhuar në punë nga distanca. Projekti është duke u implementuar nën mbikqyrjen e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik dhe financohet përmes Community Development Fund (CDF) dhe EMPOWER “Private Sector in Kosovo”, USAID.

Implementimi i projektit WOW3 po bëhet nga Cacttus në bashkëpunim me OJQ KS-Kosova. Gjatë fazës së mentorimit, vajzat pjesëmarrëse në projekt po vazhdojnë të aplikojnë për punë dhe t’i aplikojnë shkathtësitë e fituara gjatë trajnimit. Ndër vajzat që sukseshëm po implementojnë shkathësitë e fituara përmes punës është edhe Anita Beiqi e cila pas përfundimit të trajnimit si Dizajnere Grafike po vazhdon të punojë në këtë fushë duke i zhvilluar më tutje shkathësitë e fituara. Ajo na tregon për përvojën e saj të deritanishme.

Për projektin WOW jam informuar përmes rrjeteve sociale, dhe duke pasur parasysh rrethanat aktuale dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohemi për punësim, më kanë shtyrë që të punoj në drejtim të përfitimit të njohurive të reja të cilat më kanë shërbyer për të gjetur punë. Edhe pse kam mbaruar studimet në drejtësi, e bukura me llojllojshmerinë e ngjyrave më kanë bërë gjithmonë përshtypje, ndërsa kursi për dizajn grafik më mësoi kombinimin e tyre për të krijuar art.

Pas përfundimit të kursit ndjeva se i posedoj aftesitë e nevojshme që të filloj të punoj punë të vogla, duke u ofruar shërbimet e mia për dizajnim të menysë disa bareve në lagjen time. Më gëzoi fakti që puna ime u vlerësua nga pronari i njërit nga baret me të cilët kisha biseduar dhe në këtë mënyrë fillova një kapitull të ri në karrierën time profesionale.

WOW 3 Success Story- Orgesë Rafuna

Women in Online Work 3 project, aims to raise awareness of the young women on the role of online working as employment opportunity for them to engage in distance working. WOW 3 is being implemented under the supervision of the Ministry of Economic Development, financed through Community Development Fund (CDF) and EMPOWER “Private Sector in Kosovo”, USAID. Implemented by Cacttus and NGO KS-Kosova as a consortium partner, the program continues to show signs of success.

The program is in the mentoring phase. Many girls by now have received their first online work contracts and have begun their journey in the world of freelancing. Whereas some of the girls have received their second work contracts. One of those girls that has already won 2 contracts on Upwork is Orgesë Rafuna, and this is her story.

I’m Orgesë Rafuna, 23 years old. I have finished Master studies in the University of Prishtina, Faculty of Philosophy, Department of Psychology, Master of Clinical and Health Psychology program.

My profession as a psychologist and at the same time as a researcher always has pushed me to use different technologies and statistical programs that are more than necessary for my career. During my studies I was very curious about online work in order to practice my profession and to volunteer online by helping others over their common psychological problems.  So, as soon as I heard about this program, I immediately applied.

I wanted to be part of this program because as I mentioned before, I’ve always been interested to incorporate my professional area and experience with technology.  Moreover, I have always been fond of coding, those I decided to apply for front end development course.  When I heard the news that among the 1200 girls who applied for this program, only 50 where selected to be part of it, among which it was my name too, I was very happy.

WOW is definitely changing the game in our society and it was a wonderful opportunity for me to be part of online work. Since I was young, my sisters, my brother and I, had to spend half of the day alone at home because my parents had to go to work. Now that I have the opportunity to work online I always wonder how my childhood could be if my parents were doing the same thing during that time.

During WOW program we had the opportunity to learn a lot from our mentors. Besides teaching us new skills, they also prepared us for the online work field, for which we are very grateful to them.

My first long-term online job I’ve got was at a well-known American company “Sybarite Elite, INC” with a rating of 4.98 and over $ 20,000 spent on online jobs. My role at this company is to write different articles and especially those related to health, while at the same time knowledge about WordPress is required.

Thanks to the skills I have acquired during this program, now I am in constant contact with many clients for receiving the next jobs and I know that the most comfortable place on the world (My bed) can be my office at the same time. WOW3 program thanks to you, I can work and be in the places I want at the same time.

Storje e Suksesit në WOW 3- Amire Islami

WOW është program përmes të cilit vajzat e trajnuara përfitojnë shkathtësi të duhura për të gjetur punë si të vetëpunësuara në tregun e punës online. Projekti WOW 3 synon të rrisë vetëdijësimin e vajzave të reja në rolin e punës online, mundësitë e punësimit, dhe mundësinë për t’u anagazhuar në punë nga distanca. Ky projekt është duke u implementuar nën mbikqyrjen e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik dhe financohet përmes  Community Development Fund (CDF) dhe EMPOWER “Private Sector in Kosovo”, USAID.

Përpos në komunën e Prishtinës, Cacttus në bashkëpunim me OJQ KS-Kosova është duke bërë implementimin e projektit WOW edhe për vajzat e komunës së Gjilanit. Ndër vajzat e suksesshme të komunës së Gjilanit që po tregon rezultate mjaft të mira sa i përket punës online është edhe Amire Islami, e cila ka lidhur 2 kontrata pune deri tani përmes Upwork.

Ky është tregimi i saj:

“Njohja dhe vlerësimi i vetvëtes, përcaktimi i qëllimeve dhe planifikimi i ndihmës krijojnë themele të rëndësishme, por kërkohet veprim për të realizuar ëndrrat tuaja.”

Jam Amire Islami, jetoj në Gjilan. Studioj në Shkencat Kompjuterike, në Universitetin ‘Kadri Zeka’ ne Gjilan. Më pëlqen përdorimi i kompjuterit gjatë kohës sime të lirë e prej së cilës marrë njohuri të mira në shumë fusha. Përdorimi i kompjuterit  luan rol shumë të rëndësishme në jetën tonë. Përfitojmë shumë nëse përdoret në mënyrë të drejtë. Ai na mban në përditësim rreth të gjitha lajmeve dhe ngjarjeve që shkojnë në mbarë botën e duke pasur njohuri për ngjarjet është bërë domosdoshmëri e shoqërisë moderne për shkak të nivelit të lartë të konkurrencës.

Si një përdoruese e rregullt e kompjuterit e kam hasur shumë shpesh Upwork platformën e punësimit online por asnjehere nuk arrija të gjeja një mënyre të mirë dhe të sigurt për tu qasur. Dhe  kjo fatmiresisht nuk zgjati për shumë kohe, jo përderisa pash në nje lajmërim në facebook për trajnimin WOW dhe të mirat përfituese nga ajo. Dëshira e madhe dhe kënaqesia që gjeta teksa lexoja në detaje rreth trajnimi WOW u rritën edhe më shumë kur mora lajmin se isha e përzgjedhur për tu bëre pjesë në një thesar të pashterrshëm interneti.

E vendosur të bëj gjërat në mënyrë të pavarur për veten time, në kushtet e mia dhe në ritmin tim ishin arsyeja kryesore që unë po punoja me tëre përkushtim gjatë ligjeratave të trajnimit WOW, e prej së cilës unë po arrij realizimin e ëndrrave të mia personale. Kontrata për punën time të parë ishte dicka që unë i kisha dhënë shumë rëndësi, fakti që kishte të bënte me fushën time të studimeve e bënte më unike dhe më tërheqëse. Ajo kishte të bënte me dizajnimin e mbishkrimeve në rroba, përkatësisht në bluza, e të cilën e punoja me shumë zell e kënaqesi. Dhe nga rezultati i kësaj pune, klienti në fjalë më ofroi edhe kontratën e dytë.

Deri më tani unë vazhdoj të jem ende e motivuar për punët e mia të ardhshme në Upwork, dhe e nxitur për suksesin e ardhshëm. Por në këtë padyshim që unë do të vlersoja shumë punën e trajnereve të cilët me profesionalizimin e tyre na kanë shtyrë të ecim përpara dhe të jemi të suksesshëm në gjërat të cilat i bëjme vetem në mënyre të pavarur dhe për vetën tonë dhe jo të presim që të tjerët të bëjne gjëra për ne.

Një nga arsyet kryesore që njerëzit nuk i përcaktojnë pritjet e mëdha është frika e dështimit ….

Filloni duke pasur qëllime të arritshme që nuk janë afatgjata. Zhvilloni pikësynime afatëgjata dhe të arritshme që sjellin sukses. Ndërtoni në çdo sukses dhe bëni çdo qëllim pak më të lartë. Mendoni për këtë si një kërcim metaforik të lartë. Ju nuk mund ta vendosni shiritin shumë të lartë në fillim ose thjesht vendosni veten për dështim.