fbpx

Endrit Zhuri, Full Stack Developer në Cacttus sh.a.

Studentët e Cacttus Education vijnë nga prapavija të ndryshme. Ndër ta ka edhe të atillë që janë transferuar nga kolegje dhe universitete të tjera, për të studiuar në njërin nga drejtimet e ofruara në Cacttus Education. Shumë gjëra i nxisin studentët të trasnferohen tek ne për të studiuar, drejtime të kërkuara për studim, diploma dhe certifikimet industriale që njihen ndërkombëtarisht, si dhe fokusimi në përgatitje profesionale që përgatitë studentët për tregun e punës.

Si pjesë e studimeve, parashihet që studentët të angazhohen edhe në punë praktike. Njëri ndër studentët i cili është transferuar nga fakulteti teknik, për të studiuar në CE që tashmë është duke praktikuar sukseshëm profesionin e tij përmes praktikës është edhe Endrit Zhuri. Endriti është një student i përkushtuar, që punon me shumë vullnet, si gjatë ligjëratave ashtu edhe në vendin e punës.

Ai tregon për përvojën e tij gjatë studimeve në Cacttus Education, dhe si po i ndihmon kjo përvojë për t’u përgatitur për ushtrimin e profesionit që e studion:

Pas perfundimit me sukses të vitit të parë në Cacttus Education, më referuan për punë praktike në Cacttus Sha. Njohuritë që fitova nga Cacttus Education me ndihmuan që të zhvilloj prapavijën time profesionale dhe të jem i gatshëm për tregun e punës.

Tani, si praktikant jam përgjegjës në një projekt për zhvillimin e një librarie elektronike (web-based) dhe merem me front-end dhe back-end development.

Cacttus Education tani ka filluar regjistrimin e gjeneratës së re të studentëve në programet e studimit më të kërkuara në fushën e teknologjisë. Kurse, përmes Qendrës Këshilluese në Cacttus Education, ju mund të udhëzoheni për një karrierë të suksesshme dhe do të këshilloheni në mënyrë praktike për tregun e punës, vazhdim të shkollimit dhe asistencë në zgjedhjen e drejtimit të studimit.