fbpx

Cacttus Education së shpejti sjell trajnimin Video Game Development

Industria globale e lojërave është një prej industrive me rritjen më të madhe, aktualisht me mbi 100 miliardë $ të hyra vjetore. Industria e lojrave në Kosovë është në faza të hershme akoma, por ka rritje. Kjo rritje mund të përshpejtohet me trajnime profesionale, si Video Game Development.

Trajnimi Video Game Development është i paraparë për të gjithë entuziastët, dhe të rinjtë që kanë dëshirë të mësojnë për zhvillimin e video lojërave.

Të gjithë ata që luajnë lojëra tash e kanë mundësinë të mësojnë prej fillimit deri në fund se si të krijojnë një lojë, nëse veq kanë ide, talent, kreativitet e imagjinatë.  Për të mësuar më shumë rreth trajnimit, dëgjojeni intervistën e plotë ku Veton Xhelili dhe Lekë Sahatqija tregojnë më shumë për trajnimin Video Game Development, i cili për herë të parë vie në Cacttus Education.

Glam Radio, emisioni “Drive me Crazy” – Intervistë | Veton Xhelili dhe Lekë Sahatqija
Comments are closed.