fbpx

Cacttus Education pjesë e punëtorisë PONDER nga PEN

Gjatë tri ditëve të punëtorisë PONDER, Cacttus Education punoi me pjesëmarrësit për realizimin e aktiviteteve, duke mentoruar njërin nga grupet përgjatë aktiviteteve të punëtorisë.  

Kjo punëtori që mbështetet nga Zyra e UNICEF-it në Kosovë dhe organizohet në partneritet me OJQ PEN (Peer Educators Network) ka për qëllim të nxisë mendimin kritik tek të rinjtë, duke i vetëdijësuar për rolin e mediave dhe rolin e të rinjëve në ndërtimin e paqes dhe nxitjes së ndryshimit pozitiv në shoqëri. Ky aktivitet u përmbyll me shpërndarjen e certifikatave për pjesëmarrësit.

Cacttus  Education në vazhdimësi përkrahë aktivitete të ndryshme për të rinjë, që nxisin ndryshime pozitive në shoqëri.

Comments are closed.