fbpx

CACTTUS Education dhe Kolegji AAB, nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

CACTTUS Education dhe Kolegji AAB, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi. Kjo Marrëveshje ka për qëllim ofrimin e mundësive akademike për studentët dhe stafin e institucioneve përkatëse përmes realizimit të projekteve dhe aktiviteteve të përbashkëta me interes edukativo- shkencor, duke përfshirë këtu poeashtu edhe mobilitetin e ligjëruesve dhe studentëve

.Marrëveshja përfshin gjithashtu edhe bashkërendimin dhe koordinimin e pikëpamjeve karshi politikave edukative shtetërore dhe çështje të tjera me interes të përbashkët.Përveç nënshkrimit të marrëveshjes u mbajt edhe një ligjëratë nga Rrezarta Pllana dhe Naim Sulejmani, ligjërues në CACTTUS Education me temën “MICROservices and DATAbases: The Main Challenges. New concepts of DATA – Science, Engineering, Analytics”.

Comments are closed.