fbpx

Cacttus Education dhe CACTTUS vizituan SOS fshatin e fëmijëve

Trajnimi i radhës i vetëdijësimit për sigurinë e informacionit organizuar nga CACTTUS dhe Cacttus Education, u mbajt me të rinjët e SOS Fshatit. Ky trajnim vetëdijësues ka për qëllim informimin e fëmijëve dhe të rinjëve për rreziqet e fushës së sigurisë kibernetike si dhe mbrojtjen gjatë përdorimimit të internetit dhe pajisjeve kompjuterike.

Gjatë kësaj vizite, stafi i CACTTUS dhe Cacttus Education poashtu vizituan ambientet e SOS Fshatit, ku bashkëjetojnë rreth 60 fëmijë, dhe të rinjë. SOS Fshatrat e Fëmijeve përpos kujdesit që e ofrojnë, investojnë në edukimin dhe ngritjen e shkathtësive të fëmijëve dhe të rinjëve, që në të ardhmen këta fëmijë të jenë të pavarur dhe të kontribojnë në komunitetin ku jetojnë.

Cacttus Education dhe CACTTUS rëndësi të veçantë i japin edukimit të të rinjëve dhe fëmijëve, duke i informuar se si të jenë vigjilentë dhe të mos bëhen viktimë e sulmeve të cilat janë përhapur kohëve të fundit.

 “Të krijojmë një botë më të sigurtë kibernetike së bashku.”

Comments are closed.