fbpx

Cacttus Education angazhon studentët në punë praktike në kompani të ndryshme kosovare

Në kuadër të studimeve në Cacttus Education përfshihet edhe angazhimi i studentëve në punë praktike. Përmes angazhimit në punë praktike synohet që të bëhet përgatitja e studentëve për tregun e punës duke i përgatitur si nga aspekti teknik ashtu edhe në atë profesional.

Cacttus Education vazhdimisht bën angazhimin e studentëve në punë praktike tek kompani të ndryshme kosovare. Disa nga kompanitë ku studentët e Cacttus Education janë angazhuar në punë praktike janë: Zombie Soup, Kosova International Technology- KIT, Reiffeisen Bank, Kosovalive, Cacttus sh.a. etj.

Lidhur me përvojat e tyre gjatë studime dhe punës praktike studentët tregojnë:

Cacttus Education ka qenë i inkuadruar drejtpërdrejtë në plasimin tim në tregun e punës, me marrëveshjet të cilat i ka me partnerët e vet për inkuadrimin e studentëve në tregun e punës. Unë jam angazhuar në Raiffeisen Bank Kosovo, në departamentin e IT-së. Në kuadër të punës sime hyn kryesisht mirëmbajtja e kompjuterëve të korporatës, si në software poashtu edhe në hardware-Vigan Grapci, drejtimi Administrim i Rrjetave dhe Sistemeve.

Kam zgjedhur të regjistrohem në Cacttus Education sepse gjithmonë më ka pëlqyer puna me kompjuterë.  Në KosovaLive jam angazhuar në punë praktike si Destop Support Technician, dhe jam përshtatur shumë shpejt me punën aty. – Lis Xhaferi, drejtimi Administrim i Rrjetave dhe Sistemeve.

Puna praktike si Zhvilluese e ueb-it në Kosova International Technology- KIT ka qenë një përvojë shumë e mirë.  Edhe pse kam punuar më herët, kjo ka qenë hera e parë që jam angazhuar në fushën e Zhvillimit të Ueb-it, dhe përvoja është shumë më ndryshe nga se e kam paramenduar. -Liridona Muli, drejtimi Zhvillim i Ueb-it dhe Aplikacioneve Mobile.

Pas përfundimit të punës praktike studentëve shpeshherë ju është ofruar edhe punë nga kompania ku ata kanë përfunduar praktikën. Ndriqim Haxhaj është njëri ndër ata studentë. Pas angazhimit si praktikant në Zombie Soup atij iu është ofruar kontratë pune.

Duke treguar për përvojën e tij gjatë studimit në Cacttus Education, Ndriqimi thotë:

Së pari, kam një mirënjohje shumë të madhe për Cacttus Education, që më ka dhënë mundësinë të jem një kandidat i vlefshëm në tregun e punës.Gjithçka që kam mësuar në Cacttus Education kam qenë në gjendje t’i aplikoj dhe t’i përdori në profesionin tim. -Ndriqim Haxhaj, drejtimi Zhvillim i Ueb-it dhe Aplikacioneve Mobile.

Meriton Ferati poashtu ka filluar punë praktike në kuadër të studimeve, në kompaninë amë Cacttus sh.a, ku ai vazhdon të punojë. Ai tregon:

Pas përfundimit të vitit të I-rë në ‘Cacttus Education’, më është ofruar puna praktike në ‘Cacttus Sh.a’. Studimet në ‘Cacttus Education’ ishin hapat e parë që i mora në zhvillimin tim në fushën e Teknologjisë Informative, ku më pas njohuritë e mia u zhvilluan më shumë gjatë punës praktike. –Meriton Ferati, drejtimi  Zhvillim i Ueb-it dhe Aplikacioneve Mobile.

Cacttus Education i nxitë studentët të ndërlidhin studimet me punësim, dhe në këtë mënyrë i përgatitë ata për tregun e punës. Cacttus Education tani ka filluar regjistrimin e gjeneratës së re të studentëve në programet e studimit më të kërkuara në fushën e teknologjisë.

Edhe ti mund të bëhesh pjesë e Cacttus Education: Apliko Online

Comments are closed.