fbpx

Kodimi i Uebfaqeve

Kursi ka për qëllim të ju japë një përparësi pjesëmarrësve, për t’i përgatitur për ndryshimet e shpejta që po ndodhin në këtë fushë. Njëkohësisht i paisë ata me shkathtësi elementare për zhvillimin e uebfaqeve.

Poashtu ndihmon studentët për zhvillimin e strategjive të ndryshme për zgjidhjen e problemeve, planifikimin e projekteve dhe komunikimin e ideve, përderisa njëkohësisht i inkurajon ata të mendojnë në mënyrë kreative dhe të punojnë sëbashku.

Temat që përfshihen:

 • Njohuri të përgjithshme rreth shkencave kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit
 • Përshtatshmëria e gjuhëve të ndryshme programuese dhe teknologjive
 • Implementimi i strukturës së uebfaqeve duke përdorur
 • HTML5
 • HTML tags, dhe përdorimi i tyre
 • Njohje me rregullat e CSS
 • Programimi me JavaScript
 • Dokumentimi, testimi dhe debug (heqja e gabimeve) në kod
 • Transferimi i një problem nga një gjuhë tjetër (prozë, problem matematikor, apo gjuhë e panjohur programuese), në një kod të përshtatshëm.

TË DHËNA PËR KURSIN

 • Mosha: 8-15 vjeç
 • Numri i orëve: 30 orë
 • Kohëzgjatja: 2.5 muaj
 • 1 herë në javë (E shtunë) nga 3 orë
 • Çmimi për kursin: 88.5 €
 • Pagesa mund të bëhet me këste (deri në 3 këste)

Afati fundit për aplikim: 5 shkurt 2021

Apkio tani!