fbpx

CacttuKids

CacttuKids

“Bëhu e ardhmja. Mëso kodimin”

Programi CacttuKids i mëson fëmijët tuaj për teknologjinë që po e ndërton botën. Përmes programit CacttuKids ne ju ofrojmë fëmijëve argëtim dhe mjedis interaktiv për të mësuar kodimin. Kodimi ndihmon fëmijët tuaj duke i mësuar se si të mendojnë dhe shohin në mënyrë logjike, në zhvillimin e mendimit kritik dhe shprehjeve zhvilluese – gjë që nevojitet në çdo fushë të shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Të gjitha këto kode ndihmojnë në zhvilimin e imagjinatës dhe përvetësimin e aftësive teknologjike.

Këtë muaj në CacttuKids

Thunkable

80 €
Mosha: 8-13 vjeç
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë

Codemoji

80 €
Mosha: 5 - 7 vjeç
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë

Minecraft

88 €
Mosha: 7-13 vjeç
Kohëzgjatja: 32 orë
Intensiteti: një herë në javë

Planprogrami

Planprogrami i ri 2-vjeçar përfshin kurset duke filluar nga hapat e parë të kodimit deri në hapat ku nxënësit do të jenë të gatshëm të vazhdojnë me ndjekjen e trajnimeve për të rritur, në fushën e teknologjisë. Qëllimi kryesor është që fëmijët ta duan dhe ta vlerësojnë rolin e kodimit, dhe të punohet në zhvillimin e shkathtësive të tilla, që këta fëmijë në të ardhmen ta ndjekin rrugën e karrierës së suksesshme të ndërlidhur me teknologji.

Aktivitete dhe lajme

Perfundoi me sukses kursi Codemoji

Introduce new sections and organize content to help visitors (and search engines) understand the structure of your content. Introduce new sections and organize […]

Apliko

Mësoni fëmijët tuaj për teknologjinë që po e ndërton botën!

Tel.

+383 (0)38 600 237