fbpx

CacttuKids

CacttuKids

“Bëhu e ardhmja. Mëso kodimin”

Programi CacttuKids i mëson fëmijët tuaj për teknologjinë që po e ndërton botën. Përmes programit CacttuKids ne ju ofrojmë fëmijëve argëtim dhe mjedis interaktiv për të mësuar kodimin. Kodimi ndihmon fëmijët tuaj duke i mësuar se si të mendojnë dhe shohin në mënyrë logjike, në zhvillimin e mendimit kritik dhe shprehjeve zhvilluese – gjë që nevojitet në çdo fushë të shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Të gjitha këto kode ndihmojnë në zhvilimin e imagjinatës dhe përvetësimin e aftësive teknologjike.

Këtë muaj në CacttuKids

Thunkable

88.5 €
Mosha: 8-13 vjeç
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë

Scratch

88.5 €
Mosha: 8 - 12 vjeç
Kohëzgjatja: 32 orë
Intensiteti: një herë në javë | 3 orë

Microsoft Office

87.5 €
Mosha: 7-13 vjeç
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë | 3 orë

Planprogrami

Planprogrami i ri 2-vjeçar përfshin kurset duke filluar nga hapat e parë të kodimit deri në hapat ku nxënësit do të jenë të gatshëm të vazhdojnë me ndjekjen e trajnimeve për të rritur, në fushën e teknologjisë. Qëllimi kryesor është që fëmijët ta duan dhe ta vlerësojnë rolin e kodimit, dhe të punohet në zhvillimin e shkathtësive të tilla, që këta fëmijë në të ardhmen ta ndjekin rrugën e karrierës së suksesshme të ndërlidhur me teknologji.

Aktivitete dhe lajme

Pse duhet t’i mёsojmë fёmijët të kodojnë

Nё epokёn digjitale në të cilën po jetojmë, telefonat mobilë, kompjuterët dhe tabletët janë pjesё e jetёs sonë të përditshme. Prandaj, krahas leximit, […]

Dobitë e të mësuarit me ARDUINO për fëmijën tuaj

ARDUINO është një platformë që përdoret për krijimin e projekteve elektronike. ARDUINO përbëhet prej dy pjesëve, pjesës fizike që është një qark i […]

Si t’i kyqni fëmijët në kodim [këshilla për prindër]

A t’i angazhoj fëmijët në diçka argëtuese apo edukative? Kjo është një dilemë që i shoqëron shumicën prej prindërve. Por kur vie puna […]

Gjuha programuese Scratch është mënyrë argëtuese për të krijuar lojëra, tregime e animacione

Scratch është program që mësohet në gjithë botën, i themeluar nga MIT Media Lab. Ky laborator kërkimor është pjesë e Institutit të Teknologjisë […]

Apliko

Mësoni fëmijët tuaj për teknologjinë që po e ndërton botën!

Tel.

+383 (0)38 600 237