fbpx

CacttuKids

CacttuKids

“Bëhu e ardhmja. Mëso kodimin”

Programi CacttuKids i mëson fëmijët tuaj për teknologjinë që po e ndërton botën. Përmes programit CacttuKids ne ju ofrojmë fëmijëve argëtim dhe mjedis interaktiv për të mësuar kodimin. Kodimi ndihmon fëmijët tuaj duke i mësuar se si të mendojnë dhe shohin në mënyrë logjike, në zhvillimin e mendimit kritik dhe shprehjeve zhvilluese – gjë që nevojitet në çdo fushë të shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Të gjitha këto kode ndihmojnë në zhvilimin e imagjinatës dhe përvetësimin e aftësive teknologjike.

Këtë muaj në CacttuKids

Mosha: 8-14 vjec
Kohëzgjatja: 40 orë
Intensiteti: tri herë në javë 3 orë
80.00 €
Mosha: 9-14
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë 2 orë
80.00 €
Mosha: 8-14
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: dy herë në javë
Mosha: 8-14
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë | 3 orë
Mosha: 9-14
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë | 3 orë
60 €
Mosha: 8-14
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë 3 orë
Mosha: 8-14 vjeç
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë 3 orë
88.5 €
Mosha: 8 - 12 vjeç
Kohëzgjatja: 32 orë
Intensiteti: dy në javë | 1.5 orë
Mosha: 7-13 vjeç
Kohëzgjatja: 30 orë
Intensiteti: një herë në javë | 3 orë

Planprogrami

Planprogrami i ri 2-vjeçar përfshin kurset duke filluar nga hapat e parë të kodimit deri në hapat ku nxënësit do të jenë të gatshëm të vazhdojnë me ndjekjen e trajnimeve për të rritur, në fushën e teknologjisë. Qëllimi kryesor është që fëmijët ta duan dhe ta vlerësojnë rolin e kodimit, dhe të punohet në zhvillimin e shkathtësive të tilla, që këta fëmijë në të ardhmen ta ndjekin rrugën e karrierës së suksesshme të ndërlidhur me teknologji.

Aktivitete dhe lajme

Kodimi me Scratch në CacttuKids

Scratch është një gjuhë programuese e thjeshtë, e lehtë dhe atraktive për të rinjë dhe fëmijë. Programimi përmes Scratch bazohet në teknikën ‘building blocks’, […]

Si të krijojmë aplikacione mobile me Thunkable

Thunkable është  platformë për ndërtimin e aplikacioneve mobile. Për dallim  prej  platformave të  tjera të ngjashme, Thunkable mundëson krijimin e aplikacioneve për Android ashtu […]

Çfarë ofron programi CacttuKids

Programi CacttuKids ofron një hapësirë ku fëmijët dhe adoleshentët edukohen, argëtohen dhe përfitojnë shkathtësi të shumta. Në CacttuKids ne ju ofrojmë një ambient […]

Pse duhet t’i mёsojmë fёmijët të kodojnë

Nё epokёn digjitale në të cilën po jetojmë, telefonat mobilë, kompjuterët dhe tabletët janë pjesё e jetёs sonë të përditshme. Prandaj, krahas leximit, […]

Apliko

Mësoni fëmijët tuaj për teknologjinë që po e ndërton botën!

Tel.

+383 (0)38 600 237