fbpx

Besar Zhubi, zhvillues i ueb aplikacioneve në Cacttus sh.a.

Programi i Cacttus Education përfshinë të gjitha njohuritë e nevojshme, që na duhen për tu punësuar në tregun e Kosovës apo atë nderkombëtar. Shkolla i ofron te gjitha mjetet e nevojshme për studime dhe punë praktike, kurse mësimi është i fokusuar në teknologjitë që janë duke u përdorur momentalisht. Studimet në Cacttus Education më kanë ndihmuar të filloj punë praktike si zhvillues i ueb-it. Përmes praktikës në Cacttus Sha kam mundësinë t’i avancoj edhe më shumë aftësitë e mija, duke realizuar projekte të ndryshme.

Besar Zhubi ka përfunduar studimet në drejtimin “Zhvillim i ueb-it dhe aplikacioneve mobile” në Cacttus Education

Comments are closed.