fbpx

Mercurius Consulting dhe Cacttus Education nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për rekrutimin e profesionistëve të rinj të fushës së teknologjisë

Bashkëpunimi mes Cacttus Education dhe Mercurius Consulting ka për qëllim lehtësimin e kyçjes në punë dhe praktikë për studentë të dalluar të Cacttus Education.

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjen e stafit, HR outsourcing, si dhe avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit. Në kuadër të këtij bashkëpunimi Cacttus Education do të rekomandojë kandidatët e dalluar për punësim apo punë praktike, të cilët do të rekrutohen nga Mercurius për punësim në fushën e IT-së për klientë të kompanisë së tyre.

Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtoresha e Programit të Cacttus Education, znj. Vildane Kelmendi dhe nga CEO i Mercurius Consulting, z. Shkumbin Ibraimi. Kjo marrëveshje synon të krijojë një bashkëpunim ndërmjet të dy palëve, duke lehtësuar rekrutimin dhe duke ofruar mundësi për zhvillim profesional për studentët e Cacttus Education.

Meriton Ferati, Inxhinier i zhvillimit softuerik në Purple Dot

Meritoni është student i gjeneratës së parë në Cacttus Education. Në një intervistë të shkurtë me të mësuam për rrugëtimin e tij pas përfundimit të studimeve në Cacttus Education.

Ai na tregon:

Me njohuritë e fituara gjatë studimeve dhe me pasion, shumë është e lehtë të ngritesh në karrierë.

Vetë ideja e shkollës profesionale “Cacttus Education” është aftësimi për profesionistë për tregun e punes, ku zhvillimi i mësimit (softuerit) bëhet në mënyrë të ngjashme sikur të punoje në kompani. Komunikimi/zgjidhja e problemeve me ekipin, marrja e detyrave nga lideri(profesori) deri te zgjidhja me metodat më të mira dhe kualitative të një softueri janë vetëm disa prej shumë aftësive që mund të përfitohen në “Cacttus Education” për të arritur titullin profesionist i zhvillimit të softuerit.

Për momentin punoj në startup-in “Purple Dot” me bazë në Shkup, ku zhvillojmë produktin (softuer) me partnerin tonë në Milano, Itali. Jam pjesë e kompanisë rreth 15 muaj apo 1 vit e 3 muaj.

Periudha e punës nga distanca për shkak të pandemisë ka qenë shumë e lehtë në aspekt të kryerjes së punës, mirëpo më kanë munguar shakatë me kolegët e punës. Por edhe largimi nga bisedat me kolegët mund të them që ishte një ndër arsyet që kam zhvilluar edhe punë më kualitative gjatë pandemisë, për shkak se fokusi ishte maksimal në punë, pa ndonjë ndërprerje eventuale. Në ditët e sotme çdo gjë që na rrethon ka “nuanca” të teknologjisë. Vet jeta në ditët e sotme është “e pamundur” pa teknologji, andaj nxënia e njerës prej shumë degëve të teknologjisë na ndihmon në lehtësim të jetesës.

Ilir Nika, Back-End Developer në Frakton

 Ilir Nika sapo ka përfunduar studimet në Cacttus Education në drejtimin “Zhvillimi i ueb-it dhe aplikaconeve mobile”.

Përpos rezultateve të mira gjatë studimeve Iliri ka ndjekur edhe trajnime dhe kurse për të zgjeruar njohuritë e tij. Ai së fundmi, ka qenë pjesë e Hack the Crisis e organizuar nga ICK (Innovation Centre Kosova), ku bashkë me grupin e tij, kanë fituar vendin e dytë, me idenë e platformës ‘PyPe”.

Sa i përket aspektit profesional dhe atë të karierës, ai sapo ka filluar rrugëtimin e tij, në pozitën Back- End Developer në kompaninë Frakton.