fbpx

Cacttus Education dhe Caritas Kosova nënshkruajnë Marrëveshje Bashkëpunimi.

Bashkëpunimi mes Cacttus Education dhe Caritas Kosova ka për qëllim mbështetjen e të rinjve, përmes implementimit të projekteve që kanë për qëllim përgatitjen e të rinjve për punë. Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori Ekzektuiv i Cacttus Education, Besim Ilazi dhe Drejtori Ekzekutiv i Caritas Kosova, Alfred Pjetri.

Kjo marrëveshje synon të krijojë një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të dy palëve, për të identifikuar të rinj të cilët do të trajnohen dhe aftësohen profesionalisht.

Nora Qaja është bursistja e radhës në Cacttus Education

“Girls who code, write the future”

Nora Qaja është bursistja e radhës në #CacttusEducation

Kur e pyetëm se pse ka zgjedhur shkollën tonë për të studiuar, ajo na tha se: “Programimi është një drejtim pa limit ku gjithmonë mbizotëron kreativiteti, për këtë arsye kam zgjedhur Cacttus Education për mundësi pune dhe praktike profesionale.

”Edhe ti mund të jesh përfitues/e nga bursat e studimit!

Apliko tani: https://cacttus.education/aplikimi/

Cacttus Education ofron 50% bursa në drejtimin Administrim i Rrjetave dhe Sistemeve

  • Administrimi i rrjetave dhe sistemeve.

Programi për këtë drejtim ofron njohjen me teknologjitë dhe praktikat më të reja të instalimit, mirëmbajtjes dhe administrimit të infrastrukturës së rrjetave dhe serverave, duke përfshirë: rrjetat LAN dhe WAN, rrjetat WIFI, serverat (Microsoft dhe Linux), databazat, virtualizimin, “cloud computing”, rrjetat mobile, sigurinë në nivel të rrjetës, dhe jep bazat e komunikimit, shitjes dhe menaxhimit të projekteve të TI-së.

Programet tona ju përgatisin për vendet e punës si:

 Administrues i rrjetave, administrues i sistemeve, analist i sistemeve kompjuterike, inxhinier i rrjetave, inxhinier i sigurisë së rrjetave dhe integrues i sistemeve kopmjuterike.

Në këto 5 vite prej se ka filluar me këto programe, shkalla e punësimit të studentëve të Cacttus Education është 83%.

Kushtet për tu regjistruar janë:

  • Testi pranues mbi njohuritë e gjuhës angleze dhe matematikë
  • Nota mesatare e suksesit të shkollës së mesme

Konkursi për regjistrim mbetet i hapur deri më: 15 Tetor, 2021

Apliko tani!

Apliko dhe për bursë studimi!